PLANET รุกธุรกิจรักษาความปลอดภัย Cyber Security

เรื่องที่น่าสนใจ

 

PLANET เสริมแกร่งธุรกิจ ตั้ง บ.ย่อย “แพลนเน็ต ไซเบอร์” รุกธุรกิจระบบรักษาความปลอดภัย Cyber Security ให้บริการหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน บิ๊กบอส “ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์” ลั่นเดินหน้าขยายการลงทุนตามแผนการเติบโต มั่นใจแนวโน้มผลงานปี 2565 เติบโตอย่างต่อเนื่อง

นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANET เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ชื่อบริษัท แพลนเน็ต ไซเบอร์ จำกัด เพื่อประกอบกิจการซื้อ ขาย ออกแบบ ติดตั้ง และให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์ทางด้านระบบการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้แก่ภาครัฐ และภาคเอกชน
ทั้งนี้ บริษัทย่อยดังกล่าวมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อลงทุนระยะยาวตามแผนธุรกิจของบริษัท ซึ่งบริษัทจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผลและผลประกอบการทางธุรกิจ โดยมีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ซึ่ง PLANET ถือหุ้น 99.9996%

นายประพัฒน์ กล่าวต่อด้วยว่า การจัดตั้ง บริษัทย่อย บริษัท แพลนเน็ต ไซเบอร์ จำกัด ดังกล่าวเป็นไปตามแผนการลงทุนระยะยาว โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการเดินหน้าและศึกษาเพื่อลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ที่มีศักยภาพมาโดยตลอด ก่อนหน้านี้ได้มีการจัดตั้งบริษัท แพลนเน็ตยูทิลิตี้ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจบริหารจัดการ ให้บริการผลิตน้ำประปาและไฟฟ้า เพื่อจำหน่ายหรือจำหน่ายน้ำประปาหรือกระแสไฟฟ้าไปแล้ว ซึ่งถือว่ามีทิศทางที่ดี และมีโอกาสสร้างได้รายในระยะยาวให้บริษัทฯ

สำหรับธุรกิจด้านระบบการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้แก่ภาครัฐ และภาคเอกชนดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่บริษัทฯ ได้มีการศึกษาและพิจารณามาระยะหนึ่ง และในฐานะที่ PLANET เป็นผู้นำและมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญการให้บริการด้านคำปรึกษา พัฒนา และติดตั้งในธุรกิจระบบสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจรสำหรับลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม (Satellite Communication) ระบบการสื่อสารแบบมีสายและไร้สาย (Wire & Wireless Network) ระบบมัลติมีเดีย และระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิทัลทีวี (Broadcasting & Digital Television) มายาวนานกว่า 30 ปี
นอกจากนี้ ยังได้ขยายธุรกิจไปสู่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ (Internet of Things : IoT) นวัตกรรมด้านระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) แพลตฟอร์มข้อมูลเมือง (City Data Platform) ระบบเสาอัจฉริยะ (Smart Pole) รวมทั้งยังขยายงานไปยังภาคธุรกิจด้านสาธารณูปโภค (Utilities) และมีแนวทางการพัฒนาโครงการด้านเทคโนโลยีขั้นสูง จึงมั่นใจว่าการตัดสินใจขยายกิจการและลงทุนใหม่ๆ ดังกล่าวนี้จะได้ผลตอบรับที่ดี และเชื่อว่าแนวโน้มทางธุรกิจตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป จะเริ่มเติบโตอย่างมั่นคง

เกี่ยวกับบริษัท บมจ.แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ใช้ชื่อย่อ ‘Planet’ เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลแบบครบวงจร (Digital Technology Provider) ให้บริการวิจัยพัฒนา ผลิต ออกแบบ ติดตั้ง อบรม บำรุงรักษา และบริการแพลตฟอร์ม ประกอบด้วยเทคโนโลยีทางด้าน Satcom, Telecom, 5G, Networking, Unified Communications, Cyber security, Broadcasting, Cloud Computing, IoT Platform, Video Analytics & AI, Data Center, Big Data, Telemedicine, และ Energy/EV สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในเขตประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) www.PlanetComm.com

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket