บลจ.ไทยพาณิชย์ กระตุ้นนักลงทุนทยอยลงทุน SSF ตั้งแต่ต้นปี

เรื่องที่น่าสนใจ

บลจ.ไทยพาณิชย์ ผุดแคมเปญ “เริ่มก่อน คุ้มกว่า” กระตุ้นนักลงทุนทยอยลงทุน SSF ตั้งแต่ต้นปี เริ่มลงทุนตั้งแต่วันนี้ – 30 เม.ย. 65 นี้ พร้อมรับ Fund Back สูงสุด 400 บาท

นายอาชวิณ อัศวโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.) ไทยพาณิชย์ จำกัดเปิดเผยว่า บริษัทได้จัดแคมเปญ “เริ่มก่อน คุ้มกว่า” ตั้งแต่วันนี้ – 30 เม.ย.2565 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทุนในกองทุน SSF ผ่านช่องทาง SCBAM Fund Click, SCB EASY App หรือผู้สนับสนุนการขายทุกราย โดยผู้ลงทุนที่เข้าร่วมแคมเปญจะได้รับ Fund Back หน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล ตราสารธนาคารพาณิชย์ และหุ้นกู้ มูลค่าสูงสุด 400 บาท

นายอาชวิณ อัศวโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.) ไทยพาณิชย์ จำกัด
นายอาชวิณ อัศวโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.) ไทยพาณิชย์ จำกัด

“บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการลงทุนเพื่อการออมและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จึงต้องการเชิญชวนนักลงทุนให้เริ่มลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) โดยไม่ต้องรอปลายปีเพื่อลดความกังวลของตลาดที่ขึ้นลงตามสภาวการณ์ อีกทั้งยังเป็นโอกาสสร้างผลตอบแทนในระยะยาว”นายอาชวิณกล่าว

สำหรับเงื่อนไขภายใต้แคมเปญนี้ให้สิทธิเฉพาะลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา (ประเภทบัญชีเดี่ยว) และลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ในช่องทางเดียวกันเท่านั้น โดยจะต้องเริ่มลงทุนครั้งแรกในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2565 ซึ่งภายในเดือนนั้น ๆ จะลงทุนครั้งละเท่าใดก็ได้ แต่ยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิในเดือนนั้นจะต้องมีจำนวนขั้นต่ำ 2,000 บาทต่อเดือน

 

และลงทุนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 6 เดือนตามเดือนปฏิทิน สำหรับกองทุน SSF ปัจจุบันมีครอบคลุมทุกสินทรัพย์ทั้งกองทุนไทยและต่างประเทศ ได้แก่ กองทุนรวมผสม กองตราสารทุนทั้งไทยและต่างประเทศ กองทุนรวมสินทรัพย์ทางเลือก และกองทุนที่ลงทุนภายใต้นโยบาย LTF เดิม

“นอกจากเป้าหมายการลงทุนที่ชัดเจนแล้วแล้ว การลงทุนอย่างสม่ำเสมอก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกัน สำหรับคนที่รอลงทุนในกองทุนลดหย่อนภาษีช่วงปลายปีหรือรอดูจังหวะตลาด อยากให้ลองปรับเปลี่ยนมาเป็นการทยอยลงทุน หรือวางแผนการลงทุนแบบ DCA (Dollar Cost Average) เพื่อเป็นการสร้างวินัยการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ และให้เงินทำงานแบบอัตโนมัติทุกเดือนโดยไม่ต้องคำนึงว่า ณ ขณะนั้นราคาจะเป็นอย่างไร”

 

“นอกจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับแล้ว การทยอยลงทุนนี้จะเป็นตัวช่วยลดความผันผวนของพอร์ตที่เกิดจากสภาวะตลาด เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนระยะยาวของเราได้เช่นกัน”นายอาชวิณกล่าว

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com/money_market