เริ่มแล้ว! “เฟซบุ๊ค” บล็อกข่าวจากออสเตรเลีย ตอบโต้การจ่ายค่าข่าว

(18 ก.พ.64) จากการที่ที่รัฐบาลประเทศออสเตรเลีย กำลังพยายาRead More…