“เป๋าตัง” ล่ม! เพราะระบบออกแบบให้คนใช้พร้อมกันได้แค่ 1 ล้านคน

(18 ก.พ.64) ธนาคารกรุงไทย ยอบรับ “ระบบขัดข้อง” จริง เนื่องจาRead More…