ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ลาดตระเวนเข้ม สกัดกั้นหนีเข้าเมือง ป้องเชื้อ ‘โอไมครอน’

เรื่องที่น่าสนใจ

กองร้อยป้องกันชายแดนที่ 1 เบตง จัดชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ สกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองตามช่องทางธรรมชาติ ป้องกันเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ ‘โอไมครอน‘ ลามเข้าพื้นที่ชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. ที่ฐานปฏิบัติการ กองร้อยป้องกันชายแดนที่ 1 อ.เบตง จ.ยะลา ร.อ.เอกชัย ไชยสาลี ผู้บังคับกองร้อยป้องกันชายแดนที่ 1 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ลาดตระเวนเดินเท้าเลาะชายแดน บ้านจาเราะปูโงะ เทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง บริเวณหลักเขตที่ 52/27 วางกำลังคุมเข้มตลอดเส้นทาง ประมาณ 22 กิโลเมตร เพื่อสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง โดยเฉพาะช่องทางธรรมชาติ เพราะอาจจะนำเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน เข้ามาในประเทศ หลังจากประเทศมาเลเซีย ประกาศก่อนหน้านี้ว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนแล้ว

ร.อ.เอกชัย ไชยสาลี ผู้บังคับกองร้อยป้องกันชายแดนที่ 1 กล่าวว่า จากสภาพลักษณะเขตแดน อ.เบตง เป็นลักษณะแนวกำแพงคอนกรีต สลับกับรั้วลวดหนามแน่นหนากั้นเขตแดนระหว่างไทยและมาเลเซีย รวมทั้งสลับกับแนวป่าภูเขา ที่ลักษณะภูมิประเทศซับซ้อนยากต่อการเดินทางข้ามตามช่องทางดังกล่าว ประกอบกับแรงงานต่างด้าว ที่ต้องการเดินทางไปยังพื้นที่เป้าหมายนั้น ฝั่งด่านอำเภอเบตงถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความต้องการน้อย และไม่มีช่องทางธรรมชาติที่ล่อแหลม ที่ตรวจพบส่วนใหญ่เป็นคนไทยที่เข้าไปหาของป่า แต่กำลังเจ้าหน้าที่ก็ยังคงคุมเข้มทุกตารางนิ้วในการเฝ้าระวัง ถือว่าเป็นเรื่องโชคดีที่มีพื้นที่ลักษณะภูมิประเทศที่ไม่สะดวกต่อการเดินทาง ต้องอาศัยความชำนาญของผู้นำพา หรือผู้ที่เชี่ยวชาญเส้นทางในพื้นที่

 

ซึ่งเดิมทีวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่ก่อนจะมีโควิด-19 ระบาด จะมีข้ามไปมาเพื่อกรีดยางฝั่งมาเลเซีย แต่ปัจจุบันไม่สามารถไปได้ ต้องประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจสร้างความตระหนักรู้ให้กับชุมชน ทั้งผู้นำศาสนา ผู้ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ให้มากเกี่ยวกับเรื่องนี้ และให้ทุกคนทำเพื่อส่วนรวม ป้องกันไม่ให้มีการนำเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะสายพันธุ์โอไมครอน กลับเข้ามาในประเทศ.