ยางมะตอย: องค์ประกอบ ประเภท การผลิต การวาง

เรื่องที่น่าสนใจ

คอนกรีตแอสฟัลต์เป็นวัสดุก่อสร้างที่เกิดขึ้นจากการวางและบดอัดส่วนผสมยางมะตอยสำเร็จรูป

องค์ประกอบของส่วนผสมเป็นกลุ่มของส่วนประกอบที่คัดเลือกมาอย่างสมเหตุสมผล ซึ่งประกอบด้วยหินบดขนาดต่างๆ ทรายควอทซ์บดหรือธรรมชาติ น้ำมันดินสำหรับถนน ผงแร่พิเศษ และผสมในสภาวะที่มีความร้อนในสัดส่วนที่แน่นอน

คุณสมบัติและประเภท

ส่วนประกอบหลักของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตคือน้ำมันดิน ลักษณะของมันมีผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพของวัสดุ

ความหนืดที่มากเกินไปของผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิต่ำสามารถนำไปสู่การก่อตัวของรอยแตกและความหนืดไม่เพียงพอในสภาพอากาศร้อนจะส่งผลต่อการเปลี่ยนรูปพลาสติกของสารเคลือบ การเลือกส่วนผสมของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตเริ่มต้นด้วยการกำหนดคุณสมบัติการทำงานของทางเท้าและลักษณะของวัสดุที่ใช้

คุณสมบัติ

คอนกรีตถนนแบ่งออกเป็นประเภทต่อไปนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของสารยึดเกาะและสภาพการใช้งาน:

 1. ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตแบบคลาสสิกใช้สำหรับการก่อสร้างทางเท้าของทางหลวงและถนนในเมืองและพื้นผิวทางเท้าต่างๆ
 2. พอลิเมอร์แอสฟัลต์คอนกรีตเป็นคอนกรีตที่มีพื้นฐานมาจากน้ำมันดินและส่วนประกอบแบบคลาสสิกอื่นๆ โดยเติมโคพอลิเมอร์และพลาสติไซเซอร์ ใช้สำหรับอุปกรณ์ถนนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอุปกรณ์พื้นผิวถนนของสะพานและสนามบิน
 3. ส่วนผสมของหินสีเหลืองอ่อนบด องค์ประกอบของส่วนผสมของแอสฟัลต์ SMA นั้นแตกต่างจากคอนกรีตประเภทที่นำเสนอโดยมีอยู่ในโครงสร้างของสารละลายของสารเติมแต่งเส้นใยที่มีความเสถียร (เซลลูโลส ฯลฯ ) ใช้สำหรับการก่อสร้างทางหลวงที่มีการใช้งานสูง

 

ลักษณะทางกายภาพและทางกล

ตามประเภทของมวลรวม สารผสมคือ:

 • หินบด;
 • กรวด;
 • ทราย (ไม่มีหินบดและกรวด)

โดยคำนึงถึงอุณหภูมิการวางและความหนืดของสารยึดเกาะ แบ่งออกเป็น:

 1. ร้อน เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Hot Mix ทำจากของเหลวและน้ำมันดินหนืด โดยมีอุณหภูมิการวาง> 110 ° C
 2. เย็น เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Cold Mix หรือ ยางมะตอยสำเร็จรูป ทำด้วยการใช้น้ำมันดินถนนเหลวที่มีอุณหภูมิการใช้งานไม่ต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส

ขึ้นอยู่กับขนาดของเมล็ด ได้แก่

 1. เนื้อหยาบ (สูงสุด 40 มม.);
 2. เนื้อละเอียด (สูงถึง 20 มม.);
 3. ทราย (สูงถึง 10 มม.)

ตามปริมาณหินบดทั้งหมด แบ่งออกเป็นประเภทต่อไปนี้:

 1. A – 50% -60%;
 2. B – 40% -50%;
 3. C – 30% -40%
 4. D และ D – ไม่มีหินบด (ทราย)

นอกจากประเภทเหล่านี้แล้ว ยังมีส่วนผสมของแอสฟัลต์คอนกรีตร้อนความหนาแน่นสูง ซึ่งเป็นสารละลายที่มีหินบดหรือปริมาณกรวดมากกว่า 50%

สำหรับการออกแบบที่ถูกต้องทางเทคโนโลยีของโครงสร้างของส่วนผสมคอนกรีตแอสฟัลต์ คุณจำเป็นต้องรู้องค์ประกอบของแอสฟัลต์คอนกรีตอย่างละเอียด นอกจากนี้ สูตรผสมแอสฟัลต์คอนกรีตขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางเศรษฐกิจ และบนพื้นฐานของสิ่งนี้ ความได้เปรียบของการใช้คอนกรีตเกรดเฉพาะสำหรับการเคลือบเฉพาะและสำหรับสภาพการทำงานเฉพาะ

 

วัสดุ

การออกแบบองค์ประกอบของแอสฟัลต์คอนกรีตนั้นคำนึงถึงข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและลักษณะทางกายภาพและเคมีของวัสดุดังต่อไปนี้:

 • ทราย;
 • หินกรวดหรือหินบด
 • ผงแร่;
 • น้ำมันดิน.

กรวดหรือหินบด

เพื่อเพิ่มความทนทานของผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตและลดการคืบ สิ่งสำคัญคือสารยึดเกาะต้องยึดเกาะกับเมล็ดอย่างแน่นหนา สำหรับส่วนผสมของถนนแอสฟัลต์คอนกรีต หินบดที่ได้จากการบดหิน กรวดหยาบ หรือตะกรันโลหะที่มีความหนาแน่นสูงจะถูกใช้เป็นมวลรวมขนาดใหญ่

หินบดที่พบมากที่สุดของหินคาร์บอเนตพื้นฐานและหินแปร (โดโลไมต์, หินปูน) เนื่องจากชนิดที่เป็นกรดยึดติดกับน้ำมันดินได้ไม่ดี หินบดในรูปของลูกบาศก์และมีเนื้อหาขั้นต่ำโดยน้ำหนักของเม็ดที่มีพื้นผิวเป็นขุย (แบน)

ตามแบรนด์จำนวนเม็ด lamellar ไม่ควรมากกว่า:

 • A  – 15%;
 • – 25%;
 • C  – 35%

จำนวนของการรวมตัวของดินเหนียวและดินร่วนปนทรายก็จำกัดเช่นกัน ปริมาณรวมไม่ควรเกิน 1-2%

ค่าความแข็งแรง ต้านทานการแข็งตัวของกรวดและหินบด

การเพิ่มปริมาณของหินบดช่วยลดการคืบและเพิ่มความต้านทานการแตกร้าวของสารเคลือบ

โดยคำนึงถึงคุณสมบัติการออกแบบของสารเคลือบที่คาดการณ์ไว้ หินบดจะผลิตด้วยขนาดเกรนเท่ากับ 10-40 มม. นอกจากนี้ ขนาดของเมล็ดพืชสำหรับชั้นล่างไม่ควรเกินค่าสัมประสิทธิ์ 0.75 (ความหนาของชั้นที่เหมาะสมที่สุดในสถานะหนาแน่น) และในชั้นบนตามลำดับ 0.6

การประเมินความเหมาะสมและคุณภาพของมวลรวมแบบหยาบที่กำหนดนั้นพิจารณาจากการทดสอบโดยคำนึงถึงประเภทของถนนและการก่อสร้างทางเท้า

 

ทราย

ทรายก่อสร้างถนน

สำหรับการเตรียมแอสฟัลต์คอนกรีตจะใช้ทรายธรรมชาติหรือหินบด