“พาณิชย์” ตรึงราคาเนื้อไก่ 6 เดือน ช่วยเซฟค่าครองชีพผู้บริโภค

เรื่องที่น่าสนใจ

กรมการค้าภายในจับมือผู้ผลิตตรึงราคาเนื้อไก่ ทั้งหน้าฟาร์มและขายปลีก เป็นเวลา 6 เดือน เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชน พร้อมขอผู้เลี้ยงไก่ไข่ตรึงราคาด้วย ส่วนเนื้อหมูราคาถูกกิโลกรัมละ 150 บาท เปิดจุดจำหน่ายถึงสิ้น ม.ค.นี้ เล็งของบกลาง เพิ่มจุดจำหน่ายเนื้อหมู ไก่ ไข่ สินค้าจำเป็น 1,500 จุดทั่วประเทศ

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้หารือร่วมกับผู้เลี้ยงไก่ ทั้งสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย บริษัทรายใหญ่ และกรมปศุสัตว์ มีมติเห็นชอบร่วมกันในการตรึงราคาจำหน่ายไก่มีชีวิตหน้าฟาร์ม และราคาจำหน่ายปลีกชิ้นส่วนไก่สด เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่เดือน ม.ค. 2565 สิ้นสุดเดือน มิ.ย. 2565 เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้บริโภคในระยะสั้น โดยกำหนดราคาจำหน่ายไก่สดมีชีวิต 33.50 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) ไก่สด รวมเครื่องในและไม่รวมเครื่องใน จำหน่าย 60-65 บาทต่อกิโลกรัม น่องติดสะโพก น่อง สะโพก จำหน่าย 60-65 บาทต่อกิโลกรัม และเนื้ออก จำหน่าย 65-70 บาทต่อกิโลกรัม

ส่วนในระยะยาว กรมฯ จะหารือกับกรมปศุสัตว์และผู้เลี้ยงในการเร่งเพิ่มปริมาณการผลิตโดยเร่งด่วน โดยการเลี้ยงไก่มีระยะเวลา 45 วัน และจะพิจารณาหามาตรการช่วยเหลือผู้เลี้ยงเพื่อแบ่งเบาภาระด้านต้นทุนให้ด้วย

สำหรับสถานการณ์ราคาไข่ไก่ที่มีการประกาศขึ้นราคาไปก่อนหน้านี้ กรมฯ ได้เชิญหน่วยงานภาครัฐ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาหารือถึงสถานการณ์และความจำเป็นในการปรับขึ้นราคาไก่ไข่ว่ามีความเหมาะสม และสมเหตุสมผลหรือไม่ โดยเบื้องต้นพบว่าต้นทุนการเลี้ยงไข่ไก่ปัจจุบันอยู่ที่ฟองละ 2.85 บาท จึงจะขอความร่วมมือให้ตรึงราคาไปก่อน และจะพิจารณาหามาตรการช่วยเหลือผู้บริโภคและผู้เลี้ยงต่อไป

ทั้งนี้ กรมฯ ยังจะเชิญกลุ่มผู้ผลิตอาหารสัตว์เข้ามาหารือเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือผู้เลี้ยงสัตว์ เพราะต้องยอมรับว่าอาหารสัตว์เป็นต้นทุนสำคัญในการเลี้ยง ซึ่งเบื้องต้นได้หารือกับผู้ผลิตอาหารสัตว์แล้ว พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการเชื่อมโยงอาหารสัตว์ให้กับผู้เลี้ยงรายย่อย ทั้งหมู ไก่ ไก่ไข่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและลดต้นทุนบางส่วนให้ผู้เลี้ยงรายย่อย

นายวัฒนศักย์กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาราคาเนื้อหมูที่ปรับราคาสูงขึ้น กรมฯ ได้แก้ปัญหาระยะสั้น โดยเปิดจุดจำหน่ายหมูเนื้อแดงกิโลกรัมละ 150 บาท ผ่านจุดจำหน่าย 667 จุดทั่วประเทศ จนถึงสิ้นเดือน ม.ค. 2565 และหลังจากนี้จะประเมินสถานการณ์อีกครั้ง และกำลังอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดของบกลางเพื่อใช้ดูแลค่าครองชีพประชาชน โดยจะเปิดจุดจำหน่ายเนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ไก่ และสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันไม่น้อยกว่า 1,500 จุดทั่วประเทศ และจะเปิดจุดตามสถานีบริการน้ำมันด้วย

นอกจากนี้ จะร่วมกับผู้ผลิตสินค้า จัดทำสินค้าราคาประหยัดในโครงการธงฟ้า การจัดจับคู่วัตถุดิบอาหารสัตว์กับเกษตรกรผู้เลี้ยง จากเคยจับคู่ข้าวเปลือกกับผู้เลี้ยงสุกร และการจัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้แก่เกษตรกร เป็นต้น

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/business