ก.ล.ต.เปิดสถิติโทษปรับทางแพ่ง “ปั่นหุ้น” สิ้น ต.ค. 6 คดี 32 ราย

เรื่องที่น่าสนใจ

ก.ล.ต.เปิดสถิติโทษปรับทางแพ่ง “ปั่นหุ้น” ข้อมูลสิ้น ต.ค. 2564 พบว่ากว่า 6 คดี จำนวน 32 ราย “สร้างราคา-ใช้ข้อมูลภายใน-บอกกล่าวข้อความเท็จ” ค่าปรับรวม 174 ล้านบาท

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานข้อมูลสถิติมาตรการลงโทษทางแพ่ง โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยล่าสุดเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 พบว่ามีทั้งสิ้น 32 ราย จำนวน 6 คดี มูลค่าค่าปรับทางแพ่งจำนวน 174.21 ล้านบาท ซึ่งทั้ง 32 ราย ประกอบด้วย 1.การสร้างราคา จำนวน 16 ราย 2 คดี ตกลงทำบันทึกการยินยอมค่าปรับ 127.69 ล้านบาท (ฟ้องต่อศาสแพ่ง 5 ราย จำนวน 2 คดี)

2.การใช้ข้อมูลภายใน/ การเปิดเผยข้อมูลภายใน จำนวน 15 ราย 3 คดี ตกลงทำบันทึกการยินยอมค่าปรับ 44.52 ล้านบาท ชดใช้เงินเท่าผลประโยชน์ที่ได้รับ 31.81 ล้านบาท และชดใช้เงินค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ 1.17 ล้านบาท

และ 3.การบอกกล่าวข้อความเท็จ/การแพร่ข่าว จำนวน 1 ราย 1 คดี ตกลงทำบันทึกการยินยอมค่าปรับ 2 ล้านบาท ชดใช้เงินค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ 1.66 แสนบาท

ส่วนในปี 2563 พบว่ามีทั้งสิ้น 10 ราย จำนวน 5 คดี มูลค่าค่าปรับทางแพ่งจำนวน 35.82 ล้านบาท และฟ้องต่อศาลแพ่ง 3 ราย จำนวน 1 คดี ซึ่งทั้ง 10 รายประกอบด้วย 1.การใช้ข้อมูลภายใน/การเปิดเผยข้อมูลภายใน จำนวน 9 ราย 4 คดี ตกลงทำบันทึกการยินยอมค่าปรับ 35.08 ล้านบาท ชดใช้เงินเท่าผลประโยชน์ที่ได้รับ 27.76 ล้านบาท และชดใช้เงินค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ 7.69 แสนบาท (ฟ้องต่อศาสแพ่ง 3 ราย จำนวน 1 คดี)

2.การสร้างราคา จำนวน 1 ราย 1 คดี ค่าปรับ 127.69 ล้านบาท ตกลงทำบันทึกการยินยอมค่าปรับ 5 แสนบาท

https://www.sec.or.th/TH/Documents/AnnualStatistics/enforce-statistic-civil-TH.pdf

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance